Posted in Uncategorized

Ճամփորդություն դեպի Թաղենյաց վանք

Իմ ամենասիրելի ճամփորդությունը  Թաղենյաց վանք գնալն է եղել: Գիտեք ինչքան փորձությունների միջով ենք անցել: Ճանապարհին փոքր գետ էր, որտեղ մենք շփոթվեցինք, թե ինչ պետք է անենք, բայց մաթեմատիկոս ընկեր Բաբկենը իր հանրահայտ խելքով և իր սուր մտածողությամբ հասկացավ ,  ինչ պետք է անենք:Մենք ծառեր էինք պոկում և մեծ քարեր բերում, որպեսզի անցնենք այդ գետը, բայց միևնույնն է մեր ոտքերը թրջվեցին: Անցանք գետը, այցելեցինք Թաղենյաց վանք:Իսկ հետ գալու ճանապարհին անգամ չէինք էլ պատկերացնում , թե մեզ ինչքան շատ փորձություններ են սպասվելու: Հետ գալու ճանապարհին մենք որոշեցինք կարճ ճանապարհով գալ, բայց չգիտեինք, որ ավելի դժվար ճանապարհ էինք անցնելու:Նորից փոքր գետ, բայց միյայն գետ չէ , այնտեղ մի փոքրիկ բլուր տեսանք և այնքան դժվար էր բարձրանալ այն: Հետո գնացինք մի մեծ դաշտ , որտեղ խաղացինք շատ խաղեր: Ահա այսպիսի զվարճալի  ճամփորդություն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s