Posted in Մաթեմատիկա 2016-2017

Մաթեմատիկա 19.12 2016

 1. Կատարի՛ր գործողությունը․
  ա) 1,25 ⋅ 10= 12,5

բ) 0,251⋅100= 25,1

գ)3,7⋅1000= 370
դ) 32,5:10 = 325

ե) 25,1:100 = 0,251

զ)2,5+7,3-4,1 = 5,7

 1. Հնարավո՞ր է 2500 դրամը մանրել
  ա)  200 և 1000 դրամների միջոցով
  բ) 200 և 100 կոպեկների միջոցով։

Հնարավոր է մանրել 200 և 100 կոպեկների միջոցով։

 1. Գտեք սխալը պնդման մեջ․
  3տղա + 2աղջիկ = 5երեխա
  5երեխա = 2տղա+3աղջիկ
  Համաձայն գումարի տեղափոխական օրենքի՝
  3տղա + 2աղջիկ = 2տղա+3աղջիկ։

Համաձայն գումարի տեղափոխական օրենքի՝ այլ ոչ թե տղաների և աղջիկնեի քանակին:

Posted in Անգլերեն, Uncategorized

English 19.12.2016

Ex.10

She is never late for work.

Diego usually eats meat.

You can sometimes see foxes in the forest.

Does Tim usually go to school by bus?

 

We always spend the summer in France.

Tom and James are often very busy on Mondays.

My dog is really angry .

Alice  doesn’t often go swimming.

 

Ex. 11

Tony is never rude.

The children sometimes play tennis.

I often go to the beach.

We always eat breakfast before school.

 

Aya often helps her mum.

You always do your homework.

The boys sometimes watch films.

Josh and I always tidy our rooms.

 

 

Posted in Մայրենի, Uncategorized

Հայկական և ռուսական ժողովրդական հեքիաթների նմանությունը

Կարդացի հայկական ժողովրդական «Աղքատն ու հարուստը»հեքիաթը  և ռուսական «Մաշենկան և արջը» հեքիաթները: Երկու հեքիաթներում էլ հնարամտություն և խելք գործածելով հեքիաթների հերոսները հասան իրենց նպատակին: Հայկական հեքիաթում աղքատը իր հնարամտությամբ մի արկղ ոսկի է գտնում արջի բնից, իսկ ռուսական հեքիաթում Մաշենկան այնպես է անում, որ արջը ինքը շալակած տանի Մաշենկային տուն: Ուրեմն երկու հեքիաթներում էլ հաղթում է ավելի խելացին: 

Posted in Բնագիտություն 2016-2017, Uncategorized

Հյուսվածքներ

Միաբջիջ օրգանիզմները կազմված են ընդամենը մեկ բջջից, որտեղ ընթանում են կենսական բոլոր գործընթացները: Օրգանիզմների հիմնական մասը բազմաբջիջ է։ Բազմաբջիջ օրգանիզմի յուրաքանչյուր բջիջ մասնագիտացված է, կատարում է որոշակի գործառույթ և օրգանիզմից դուրս գոյություն ունենալ չի կարող:Միևնույն ծագում ունեցող, կառուցվածքով և գործառույթներով նման և միջբջջային նյութով միացած բջիջների խումբը կոչվում:

Որոշ Հյուսվածքներում բջիջները կիպ հարում են միմյանց, մյուսներում բջիջների միջև կան տարածություններ, որոնք լցված են միջբջջային նյութով :Բարձրակարգ բույսերում տարբերում են գոյացնող, հիմնական, ծածկող, փոխադրող և մեխանիկական հյուսվածքներ:

Posted in Անգլերեն, Uncategorized

English 18.12 2016

Ex. 8

This is Michael Johnson. He is a famous rock star. He lives in America. He travels all around the world and sings in rock concerts. He writes his songs and makes his own video clips. In his free time he likes staying at home listening to his CDs. At weekends, he usually goes to expensive restaurant with his friends. He also reads a lot of books about strange things. I can’t wait to see him perform live. I like him so much.

 

Ex. 9

 

John Fields is a farmer. He gets up at 5 o’clock in the morning. He washes, gets dressed and has breakfast. He puts his coat  and goes outside. He milks the cows early in the morning. His wife and children don’t get up so early. They get up at 7 o’clock . His wife feeds the chickens and then she  makes some tea for himself. The children don’t like tea. They drink milk. At 7:30  am, John takes the children to school. His wife helps John on the farm and then he does the houswork. At 4 o’clock , the children come home from school. Mrs. Fields cooks dinner.  John doesn’t help his wife with the cooking because he can’t cook. In the evening. John and his wife watch TV or listen to the radio. The children don’t watch TV. They do their homework. They all go to bed at 9:00 pm.

 

Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա 18.12. 2016

 1. Առանձնացրեք տասնորդական կոտորակները:
  9/12, 45/10,1204/100, 4/15, 445/1000, 4/6, 3/13

 

2.Գրեք կոտորակները տասնորդական կոտորակների տեսքով:
18/5=3,6

5/4=1,25

210/20=10,5

223/500=11,175

15/200=0,075

9/10=0,9

 

 

3.Կատարիր գործոությունները:
ա)5,8 ⋅ 3=  17,4

բ)42,6 ⋅ 7= 298,2

գ)24,1+31,52= 55,62

դ)15,65+8,14=14,05
ե)0,5 ⋅ 2=  1

զ)3,24=6,48

է)98,1-8,8=   89,3

ը) 45,6:10=4,56

 

Posted in Բնագիտություն 2016-2017, Uncategorized

Ինչպես է առաջանում ծիածանը լեգենդներում և առասպելներում

Մարդիկ շատ հի ժամանակներից են փորձել հասկանալ, թե ինչպես է առաջանում բնության այս գեղեցկատեմ ծիածանը: Այդ ընթացքում մարդիկ շատ առասպելներ են հորինել ծիածանի մասին:

 

Հունաստան

Հին հունական առասպելաբանության մեջ ծիածանը եկնքի և երկրի միջև ընկած ճանապարհ է եղել, որի վրայով քայլել է Իրիդան` աստվածների լրաբերը:

 

 

 

Չինաստան

 

Չինաստանում կարծում էին, որ ծիածանը երկնային վիշապ է , երկնքի և երկրի կապը:

 

Սլավոնական առասպելներ

 

Սլավոնական առասպելների մեջ ծիածանը համարվում է կախարդական երկնային կամուրջ, ճանապարհ որով հրեշտակներն իջնում էին և երկրի` գետերից ջուր  հավաքեու: Այդ ջուրը նրանք լցնում էին ամպերի մեջ և այդպես էլ առաջանում էր անձրևը:

 

 

Աֆրիկացիներ

 

Իսկ աֆրիկացիները կարծում էին, որ ծիածանը երկնքի հսկայական օձն է, որ գալիս է երկնքի գնձերը գողանալու:

 

Posted in Uncategorized

Մաթեմատիկա 06.12

Լրացուցիչ առաջադրանքներ (տանը)

7․ Անվանե՛ք տասնորդական կոտորակի բոլոր կարգերը.

ա) 51,2- տասերրորդական

դ) 110,66- հարյուրերրորդական

է) 92,1542-  տասհազարերորդական

բ) 96,472-հազարերորդական

ե) 32,4   տասերորդական

ը) 5212,2358 տասհազարերորդական

գ) 1,561-հազարերորդական

զ) 35,34425-  հարրյուրհազարերորդական

թ) 7365,21454172 = ?
8․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք դիրքային գրառմամբ․

625/10=62,5

896/100=8,96

12/10=1,2

123654/1000000=0,123654

520/1000=0,520

3/10=0,3

9․ Տասնորդական կոտորակը գրե՛ք սովորական կոտորակի տեսքով.

ա) 9,17=917/100

բ) 107,86=10786/100

գ) 12,001=12001/1000

դ) 78,5415= 785415/10000

Posted in Uncategorized

Լույսը և գույնը բնության մեջ:Ծիածան

Դուք գիտե՞ք, թե ինչո՞ւ է խոտը կանաչ,կակաչը՝ կարմիր,մուրը սև, ձյունը ճերմակ: Այդ հարցերի ճիշտ պատասխանը տվել է Իսակակ Նյուտոնը  1666 թվականին:

Նա փորձերով ապացուցել է, որ արեգակնային սպիտակ լույսը տարբեր գույնի ճառագայթների համախումբ է։ Ապակե եռանկյուն պրիզմայում տարբեր գույնի ճառագայթները բեկվում են տարբեր չափով և բաժանվում իրարից: Էկրանի վրա առաջանում Է: Լույսի բազմագույն շերտ՝ սպեկտր (լուսակ) : Արեգակնային լույսի սպեկտրում սովորաբար տարբերում են սահուն ձևով մեկը մյուսին անցնող 7 գույն՝ կարմիր, նարնջագույն, դեղին, կանաչ, երկնագույն, կապույտ և մանուշակագույն: