Posted in Քիմիա, Uncategorized

Գործնական աշխանտան: Օդի բաղադրության որոշումը

Այսօր մենք քիմիայի ժամին կատարեցինք փորձ, որի միջոցով ապացուցեցինք թթվածնի քանակը օդում: Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է փոքրիկ խցան, որի վրա ամրացված է մոմը, խողովակ և տարայով ջուր: Սկզբից մենք մոմը վառեցինք, դրեցինք ջրով ամանի մեջ և հետո փակեցինք խողովակով: Միառժամանակ մոմը հանգեց և բարձրացավ խողովակի մեջ, այնքան որքան թթվածին կար խողովակի մեջ:

1/5 մաս կամ 21%-օդ

4/5 կամ 78%-ազոտ

1%-ածղաթթու գազ, ջրային գոլոշիներ և ազնիվ գազ:

Նրանք ազնիվ են, քանի որ նրանք չեն փոխազդում ոչ մի գազի հետ:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s