Posted in Մայրենի, Uncategorized

Տերյանական բառարան

Մթնշաղ- Մութնուլույս, արշալույսի կամ վերջալույսի աղջամուղջ

Անուրջներ- Երազ, երազանք

Վերադարձ- Դարձ, ուղեդարձ

Մշուշ- Մառախուղ, մեգ

Անծանոթ- Անտեղյակ, անգիտակ

Ուղի- ճանապարհ

Շշուկ- շշնջյուն, փսփսուք

Կսկիծ- Ցավ, մղկտոց

Թախիծ- տրտմություն, տխրություն

Հեռու- Հեռավոր, հեռակա

Թափառել- հածել, թափառաշրջել

Հավերժություն- հավիտենականություն

Քնքուշ- Թուլամորթ, փափկասուն

Այրել- վառել, հրդեհել

Ցնորք- Երազ, տեսիլք

Փշեր- Ցավ, տառապանք

Սուր- Երկար դանակի նման՝ երկսայրի սառը հատող և խոցող զենք

Անկարծ- անսպասելի. անակնկալ

Անվերադարձ- Անդարձ

Օտար- խորթ, անծանոթ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s