Posted in Պատմություն, Uncategorized

ԵՐԵՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈՒՆ ԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

  1. Պատմեք Բագրատունյաց թագավորության տնտեսության և պետական կառավարման համակարգի մասին;
  2. Բնութագրեք Գագիկ I շահնշահին;

Ես կարծում եմ, որ Գագիկ I-ըշատ զորեղ տիրակալ էր: Շատ տեղեր են գրում, որ նա զորեղ էր, ուժեղ, սիրասուն, բայց ես չեմ կարող դա հաստատել: Ես ուղակի նրան կնկարագրեմ իմ տեսակետով: Գագիկ I-ը ուժեղ էր ոչ թե իր բարիությամբ, այլ իմ կարծիքով ուժով և մտածողությամբ: Բոլոր թագավորնեը, իշխանները, տիրակալները իրենց բնավորությամբ շատ տարբեր են լինում, բայց Գագիկ I-ը Բագրատունյաց թագավորության թերևս ամենազորեղ տիրակալն էր: Ես գիտեմ, որ նրանից ուժեղներն էլ կան հին պատմության մեջ: Ես կարծում եմ, որ նրանից ուժեղ էր օրինակ` Տրգրան Բ-ն: Բայց բոլորն էլ տարբեր են և ունեն իրենց առավելությունները:

 

  1. Համեմատեք Հովհաննես Դրասխանակերտցի և Պետրոս Գետադարձ կաթողիկոսներին;

 

  1. Վերլուծեք Անիի թագավորության կործանման պատճառները:

Վահրամ Պահլավունին, Գրիգոր Մագիստրես Պահվավունին և նրանց կողմնակիցները դեմ էին, որպեսզի Հայող թագավորը գնա Կոստանդոպոլիս:  Սկզբում նրանք հորդորեցին Գագիկին, բայց նա հրժարվեց հասկանալով, որ դա խարդախություն է: Բայց հետո նա տեղի տվեց համառ հորդորներին և մեկնեց Բյուզանդիայի մայրաքաղաք: Հետո նրանցից պահանջեցին Անին իր շրջակայքով, բայց Գագիկ Բ-ն խիզախորեն մերժեց: Նա կայսրին ամոթանք տվեց խորիմաստ խոսքերով: Եվ դրանից հետո կայսրը իրեն կալանավորեց և թույլ չտվեց երկիր վերադառնալ: Դարձյալ ա

Անին զորքեր ուղարկեղ և պարտության մատնվեց: Ես կարծում եմ, որ իրենց համառության պատճառով էր, որ նրանք կործանվեցին:

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s