Posted in Մայրենի, Uncategorized

Բարեկենդանի դիմակ

Ես Նարեն եմ ու շատ եմ սիրում Բարեկենդան տոնը: Դրա արթիվ ես դիմակ եմ պատրաստել կավից:

Դիմակս դրել եմ փափուկ փոքրիկ բարձիկի վրա ու սկսել պատրաստել այն: Դրա վրա ես նաև զարդանախշեր եմ գծել, որոնք իմ կարծիքով դիմակի համար շատ գեղեցիկ տեսք ունեն: Նաև բերանն է շատ գեղեցիկ:

Ահա թե ինչպիսի տեսք ունի այն:

thumbnail_IMG_20180301_142624

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s