Posted in Քիմիա, Uncategorized

Պարբերական համակարգ

 

Տարրերի առաջին դասակարգում

Առաջին դասակարգումը, բոլոր տարրերը բաժանվեցին երկու խմբերի` մետաղներ և ոչմետաղներ:Այս դասակարգումը թերի է, քանի որ կան տարրեր որոնք միջանկյալ էին: Նրանք ունեին, և մետաղական,և ոչմեղակա:

Բոլոր մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ մետաղները, որոնք ունեն միայն մետաղական հատկություն:

Այդ մետաղները կոչվեցին` Ալկարիական մետաղներ: Դրանք են`

Լիթիում, Նատրիում, Կալիում, Ռուբինիում, Ցեղիում, Ֆրանցիում:

download

Տարրերի երկրորդ դասակարգումը

Ոչ մետաղներից առանձնացրեցին ամենաակտիվ ոչմետաղները, որոնք ունեն մայն ոչմետաղական հատկություններ: Այդ մետաղները կոչվեցին խազոգեն` ոչմետաղներ:

Դրանք են`

Ֆտոր, քլոր, Բրոմ, Յոդ, Աստար:

Երրորդ խումբ

Ազնիվ կամ Իներտ գազեր`He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn: Ազնիվ գազերը կազմված են ատոմներից: Նրանց ատոմները այնքան պասիվ են, որ չեն միանում միմիանց, ուրիշ ատոմների հետ և մոլեկուլներ չեն առաջացնում:

Բոլոր տարրերը գրվեցին մեկ շարքով` ըստ հարաբերական ատոմային զանգվածների մեծացումով: Տարրերը համարակալվեցին, այդ համարները կոչվեցին կարգաթվեր: Նրանք նկատեցին, որ ամեն ութերորդ տարրից կրկնվում են տարրերի հատկությունները: Այսինքն Ալկարիական մետաղից հետո, ութերորդը ալկարիական մետաղ է: Այդ երկար շարքը բաժանեցին ավելի կարճ շարքերի, այնպես, որ ալկարիական մետաղները ընկնեն իրար տակ: Հալոգենները կնկնեն իրար տակ, ազնիվ գազերն էլ իրար տակ: Այդպես առաջացավ պարբերություններ: Պարբերությունները դրանք հորիզոնական շարքեր են գրված` ըստ կարգաթվերի մեծացումով: Սկսում են ալկարիական մետաղներով, վերջանում ազնիվ գազերով: 1,2,3 փոքր պարբերություններ, 4,5,6,7 մեծ պարբերություններ: ՈՒղածիք շարքերը կոչվում են խմբեր: Խմբերը բաժանվում են գլխավոր և երկրորդական ենթախմբերի: Գլխավոր է կոչվում այն ենթախումբը, որը կազմված է և փոքր և մեծ պարբերության տարրերից: Երկրորդական է կոչվում այն ենթախումբը, որ կազմված է միայն մեծ պարբերության տարրերից:Երկրորդական ենթախմբի տարրերը կապույտ գույնի են գրված: А գլխավոր, B երկրորդական:Տարրերի և նրանց միացությունների հատկությունները գտնվում են պարբերական կախման մեջ հարաբերական ատոմային զանգվածներից:

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s