Posted in Մայրենի, Uncategorized

Հայաստանին սպառնացող բնական աղետները

 

Կլոր սեղան — հանդիպում փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ:

Հանդիպման վայրը՝ մայր դպրոց, Կենտրոնական ընթերցարան:

Հանդիպման ժամը՝ 10.00:

nikolay-grigoryan-634x445

Անցկացրեցինք մի շատ հետաքրքիր կլոր սեղան մայր դպրոցի, Կենտրոնական ընթերցարանում, փրկարարական ծառայության գեներալ-մայոր Նիկոլայ Գրիգորյանի հետ:

Նա մեզ այնքան բան սովորացրեց, ինչքան գիտությունը մեզ: Սովորեցրեց թե ինչպես պաշխտանվել երկրաշարժից, որ վնասվածքներ չունենանք:

Թեման՝  աղետներից պաշտպանվելու, դրանց ռիսկի նվազեցման և կրթության տարրական միջոցները:

Ուսումնական նյութեր.

Աղետների ռիսկի նվազեցումն ու կրթությունը

Ով տեղեկացված է, նա պաշտպանված է

Մի՛ վնասիր

Ողջաբերդի անկումը

Հայաստանին սպառնացող բնական աղետներ

Հաշտ ապրել երկրաշարժի հետ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s