Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Ճնշման ուժ և ճնշում

Ճնշման ուժ և ճնշում

Պինդ մարմինների, հեղուկների և գազերի ճնշումը

Ուժի ազդեթության արդյունքը կախված է ոչ միայն դրա մոդուլից, նաև ուղղությունից, մեծությունից կիրաղման կետից, այլև այն մակերևույթի մակերեսից, որին ուղղահայաց ազդում է ուժը։

Այսպիսով այն մեծությունը, որը հավասար է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ մակերևույթի մակերեսին կոչվում է ճնշում։

p=FS

F=մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը

p=ճնշում

S=մակերևույթի մակերեսը

Եթե ունենք երկու չորսու, որոնց s1=s2-ի, f1>f2, ապա p1>p2-ից։

Եթե ունենք երկու չորսու, որոնք մակերևույթի մակերեսի վրա ազդում են նույն ուժով՝

f1=f2, բայց s1<s2-ից, ապա p1>p2։

 

Ճնշման միավորը 1 պասկալն է  ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեգ պասկալի։

Որպես ճնշման միավոր ընդունում են այն ճնշումը, որը գործադրում է 1 Ն ուժը 1 մ^2 մակերեսով մակերեվույթի վրա՝այդ մակերևույթին ուղղահայաց ազդելով։

1 Պա= 1Ն/մ^2

 

1Պա ճնշում է գործադրում 102 գ․ զանգվածով կշռաքարը՝ ուղղահայաց ազդելով 1 մ^2 մակերեսի վրա։

 

Գազի ճնշումը

 

Հայտնի է որ գազի մոլեկուլներն անկանոն շարժվում են։ Իրենց շարժման ընթացքում դրանք բախվումն են միմյան, ինչպես նաև այն անոթի պատերին, որում գտնվում է գազը։

Գազի ճնշումն անոթի ատերին վրա պայմանավորված է գազի մոլեկուլների հարվածներով։ Գազը բնութագրող մեծություններն ենէ

Գազի ծավալը-v

Գազի զանգվածը-m

Գազի ջերմաստիճանը-t

Որպեսզի տեսնենք, թե գազում ճնշումը ինչպես է փոփոխվում կախված նրա ծավալից, զանգվածից և ջերմաստիճանից, պետք է նույնը թողել երկու մեծությունները, փոփոխել դրանցից մեկը։

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s