Posted in Պատմություն, Uncategorized

ՀԻՍՈՒՆՄԵԿԵՐՈՐԴ –ՀԻՍՈՒՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ Կատարման ժամկետը` 23-27.04

  1. Պատմեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործությունների մասին;
  2. Թվարկեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործություների պատճառները և հետևանքները (պատասխանը հիմնավորեք):

Եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործություների պատճառը միայն մեկն է։ Հայտնագործությունները լինում են միայն մեկ նպատակով, որ եղածը կատարելագործեն։ Բայց այդ ինչպե՞ս պետք է կատարելագործեն, որ դա համարվի հայտնագործություն։ Իսկ հետևանքները միայն լավը կլինեին, որովհետև իրենց կատարած հայտնագործությունները վատ նպատակով չէին դրված։ Կամ կատարելագործում ենք կամ ստեղծում ենք մի նոր բան, բայց կատարելագործելը պետք է այնքան ուժեղ աշխատել հնի վրա, որ ստեղծելու փոխարեն կատարելագործելը լինի հայտնագործություն։

 

  1. Համեմատեք Քրիստափոր Կոլումբոսին, Ֆերնան Կորտեսին և Պաչակուտի Յուպանկիին իրենց գործունեության ընթացքի ու արդյունքների տեսանկյունից;

Քրիստոփոր Կոլոմբոսը հայտնաբերեց Ամերիկան, Ֆերնան Կորտեսը երկու անգամ գրավեց Մեքսիկան,

  1. Սահմանեք եվրոպացիների աշխարհագրական հայտնագործությունների ժամանակաշրջանի 5 կարևորագույն հասկացությունները: Հասկացությունների ընտրությունը հիմնավորել։

Սրանք են 2 կարևոր հասկացությունները՝

  1. Տրամաբանությունը (Սահմանում)՝

Մարդու կարողությունը՝ դատողություն անելու, ճիշտ մտածելու, եղած փաստերից ճիշտ՝ բանական եզրակացություն հանելու։

  1. Պայմանները (Սահմանում)՝

 

Սրանք են կարևոր, ավելի շուտ գլխավոր հասկացությունները։ Իսկ այս երկու հասկացություններից կարող են բխել երկրորդական կամ միջնական հասկացություններ։

Հայտնագործություն անելու համար մարդու տրամաբանությունը պետք է շատ ուժեղ աշխատի, որ կարողանա հայտնագործել։ Իսկ շատ ուժեղ տրամաբանություն ասելով հասկանում ենք լեգենդ։ Հիմա ավելի շատ կատարելագործում են քան ստեղծում։

Նաև պայմաններն են շատ կարևոր հայտնագործություն անելու և եզրափակելու համար։ Պետք է լինի բարենպաստ պայմաններ, մարդու ընտրությամբ, որպեսզի կարողանա հայտնագործությունը ավարտին հասցնել։

Աղբյուրներ` Համաշխարհային պատմություն, 7-րդ դասարան, էջ 124-130

Գ/Ֆ «Քրիստափոր Կոլումբոս: Հայտնագործությունների պատմություն»

Փ/Ֆ «Կոնկիստադորներ: Էռնանդո Կորտես»

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s