Posted in Ֆիզիկա, Uncategorized

Պասկալ Բլեզ

Բլեզ Պասկալը ծնվել է իրավաբանի ընտանիքում: Նրա մաթեմատիկական արտակարգ ընդունակությունները դրսևորվել են վաղ հասակում, իսկ 16 տարեկանում նա ձևակերպել է պրոյեկտիվ երկրաչափության հիմնական թեորեմներից մեկը, որը հետագայում կոչվել է Պասկալի թեորեմ: 1641 թ-ին նա ստեղծել է գումարող մեքենա, գտել ամբողջ թիվը մեկ այլ ամբողջ թվի վրա բաժանելու երկանդամային գործակիցների հաշվման եղանակ, որը հայտնի է Պասկալի եռանկյուն անունով:

1653 թ-ին Պասկալը սահմանել է հիդրոստատիկայի հիմնական օրենքը (Պասկալի օրենք), որի համաձայն՝ հեղուկի մակերևույթին արտաքին ուժերի գործադրած ճնշումը հեղուկը հավասարապես հաղորդում է բոլոր ուղղություններով: Նրա այդ օրենքի վրա է հիմնված իր իսկ բացահայտած հիդրավլիկական մամլիչների և հիդրավլիկական այլ մեքենաների գործողության սկզբունքը: Պասկալն ապացուցել է նաև, որ օդն ունի կշիռ, հայտնաբերել է ճնշաչափի (բարոմետր) աշխատանքի սկզբունքը և այն կիրառել եղանակը կանխագուշակելու համար: 

250px-Blaise_pascal

ՀԱՏԸՆՏԻՐ ՄՏՔԵՐ

 

« Ո՛չ միայն Աստծուն ենք ճանաչում միմիայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, այլ՝ ինքներս մեզ էլ չենք ճանաչում, եթե ոչ միայն՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Կյանքը և մահն էլ ճանաչում ենք միմիայն Հիսուս Քրիստոսի միջոցով: Հիսուս Քրիստոսից դուրս չգիտենք, թե ի՛նչ է մեր կյանքը, մեր մահը, Աստված, մենք ինքներս: Այսպիսով, առանց Սուրբ Գրքի, որի առարկան միմիայն Հիսուս Քրիստոսն է, մենք չգիտենք ոչինչ, և տեսնում ենք միայն խավարը, խառնաշփոթը Աստծո էության մեջ և խառնաշփոթը մեր իսկ էության մեջ »:

BLAISE PASCAL, Breviario [Հատընտիր մտքեր], Rusconi, Milano 1994, p. 186.

« Ստոիկներն ասում են. ”Ներս մտեք ինքներդ ձեր մեջ. այնտեղ է, որ կգտնեք ձեր խաղաղությունը”: Եվ դա ճիշտ չէ:
Մյուսներն ասում են. ”Ինքներդ ձեզնից դուրս եկեք. զվարճանալով փնտրեցեք երջանկությունը”: Եվ դա ճիշտ չէ:
Երջանկությունը ո՛չ դրսում է, ո՛չ էլ՝ մեր ներսում:
Երջանկությունն Աստծո մեջ է: Հետևաբար. և՛ դրսում է, և՛ մեր ներսում »:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s