Posted in Մաթեմ 2018-2019, Uncategorized

Ամառային առաջադրանքներ (մաթեմատիկա)

Գտեք անհայտ՝
ա.  գումարելին, եթե գումարելիներից մեկը 43 է, գումարը՝ 83,

*+43=83

*=83-43=40
բ.   հանելին, եթե նվազելին 53 է, տարբերությունը՝ 42,

*-53=42

*=53+42=11
գ.   նվազելին, եթե տարբերությունը 15 է, հանելին՝ 14,

*-14=15

*=14+15=29

դ.   արտադրիչը, եթե հայտնի արտադրիչը 8 է, արտադրյալը՝ 56,

*.8=56

*=56:8=7
ե.   բաժանարարը, եթե բաժանելին 35 է, քանորդը՝ 7,

35:*=7

*=35.7=245
զ.   բաժանելին, եթե բաժանարարը 5 է, քանորդը՝ 10:

*:5=10

*=10.5=50

  1.  Աստղանիշը փոխարինելով թվերով՝ ստացի՛ր ճիշտ հավասարություն.
    ա)  21+ 67 = 88;         բ) 73+ 26 = 99;          գ)  352 — 176 = 176;

դ)  451 — 633 = 182;
ե)  37 · 14 = 518;        զ)  57 · 12=696          է)  798 : * = 42;