Posted in Ֆիզիկա- տանը, դասարանում, Uncategorized

Նյուտոնի օրենքները

Նյուտոնի առաջին օրենքը

Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը, եթե նրա վրա ալյ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները համակշռված են։

 

Նյուտոնի երկրորդ օրենքը

Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական մարմնի զանգվածին։

a=F/m

Նյուտոնի երրորդ օրենքը

Երկու մարմիններ միմյանց հետ փոխազդվում են մոդուլով հավասար և հակառակ ուղղակած ուժերով։

F1=F2

Էդուարդ Ղազարյանի դասագրքից, էջ 178-ի խնդիրնեիր։

30.

F=90կՆ=90000Ն

m=60տ․=60000կգ․

a-?

а=F/m=90000Ն։60000կգ=9 կգ /6 կգ =1,5մ/վ

 

32.

m=200կգ․

a=0,2մ/վ ^2

F-?

200կգ․x 0,2 մ/վ ^2=40Ն

F=40Ն

 

34.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s