Posted in Երաժշտություն, Uncategorized

Գուշակիր մեղեդին

 

1.Հայր մեր

2.Զուլո

3.Հոյ իմ նազան

4.Խնկի ծառ

5.Երկինքն ամպել է

6.Զմբիկ, զմբիկ

7.Ջան վիճակ, ջան, ջան

8.Չեմ կարողանում երգի բառերը հիշել

9. Հոյ նարե

10.Եղնիկ

11.Կոտ ու կես

12.Պսակ ,պսակ

13.Եկեք ծեծենք….

14.Դան-դան դանեդան

15.Հեփ-հոփ

16.Գնացեք, տեսեք….