Posted in Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ ֆիզիկայից, Uncategorized

Լաբարատոր աշխատանք․Գազի ճնշում

Նպատակը՝

Կատարել մի քանի փորձեր, որոնք վերաբերվու են գազում գազի ճնշմանը։

 

Փորձ 1.

Նպատակ՝

Համոզվել, որ գազում ճնշում կա, թե ո՛չ և եթե կա ապա այն ինչով է պայմանավորված։

Սարքեր և նյութեր

Փուչիկ

Թել

Օդահան պոմպ

Զանգ

Ճնշաչափ (մանոմետր)

Փորձի ընթացքում նիհարած փուչիկի բերանը ամուր կապեցի, դրեցի զանգի տակ։ Սկսեցի օդահան պոմպով զանգի տակից դուրս հանել պոմպը։ Զանգի միջի մոլեկուլները հավասարաչափ հպվելով փուչիկին, փուչիկը փչվեց։ Հետո Զանգի միջի օդը դուրդ հանեցինք և փուչիկները նորից նիհարեցին։

Համոզվեցինք, որ  գազում ճնշում կա։

 

 

 

Posted in Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանքներ ֆիզիկայից, Uncategorized

Ուժ, Ձգողության ուժ, Ծանրության ուժ, Առանձգականության ուժ, Մարմնի կշիռ

Մխիթարյան մաս առաջին

Ուժ

Ձգողության ուժ

Ծանրության ուժ

Առանձգականության ուժ

Մարմնի կշիռ

 

Տարբերակ մեկ

  1. Մարմնի կշիռ կոչվում է այն ուժը, որով մարմինը (երկրի ձգողականության հատևանքով) ազդում է հենարանի կան կախողի վրա:

Պատ.`3

Ծանրության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով երկիրը ձգում է մարմնին:

Պատ.`1

Առանձգականության ուժ կոչվում է այն ուժը, որով դեֆորմացված մարմինը ասդում է իրեն դեֆորմացնող մարմնի վրա

Պատ.`2

Ծանրության ուժը իր բնույթով տիեզերական ձգողության ուժ է:  

Մարմնի կշիռը և առանձգականության ուժը իրենց բնույթով առանձգականության է:

 

Ծանրության ուժի բանաձևը

F =mg ծանրության

F=kx առանձգականության

P=mg ‘մարմնի կշիռ

 

 

 

 

Posted in Լաբարատոր աշխատանքներ ֆիզիկայից, Uncategorized

Չափման սխալ

C1 = ±  c/2

Իմ չափագլանում լցված ջրի ծավալը V1 `

V1 = 115 մլ.

 

Ստակի տարողությունը

Սրվակի մեջ բերնեբերան ջուր եմ լցում եմ  ջուր դատարկում եմ իմ չաձագնանի մեջ:

V2=195 մլ.

Սրվակի տարողությունը V= V2-V1= 195 մլ.- 115 մլ.= 80մլ. ±  2,5 մլ.

Posted in Լաբարատոր աշխատանքներ ֆիզիկայից, Uncategorized

Lաբարատոր աշխատանք 13.10 2017

Որպեսզի որոշեմ իմ չափագլանում լցված հեղուկի ծավալը և ինձ տրված տարբեր անոթների և սրվակների տարողությունները` նախ պետք է վորոշեմ իմ չափագլանի սանդղակի ամենափոքր բաժանման առժեքը:

Դրա համար գտնում եմ սանդղակի մոտակա այն երկու գծիկները որոնց կողքին մեծության թվային առժեքներ են գրված, (մեծ թիվը` a= 500 մլ. , փոքիր թվը` b=450 մլ. ), այնուհետև մեծ տվից հանում եմ փոքր թիվը (a-b) ստացված թիվը բաժանում եմ դրանց միջև բաժանումների թվի N= 10-ի:

Բաժանման առժեքի բանաձևը`

C=(a-b)/n =(500մլ.-450մլ.) / 10 = 50/10=5մլ.

Չափման սխալ
C1 = ± c/2
Իմ չափագլանում լցված ջրի ծավալը V1

V1 = 115 մլ.

 

Ստակի տարողությունը

Սրվակի մեջ բերնեբերան ջուր եմ լցում եմ  ջուր դատարկում եմ իմ չաձագնանի մեջ:

V2=195 մլ.

Սրվակի տարողությունը V= V2-V1= 195 մլ.- 115 մլ.= 80մլ. ±  2,5 մլ.