Posted in Մաթեմ 2018-2019, Մաթեմատիկա, Մաթեմատիկա 2016-2017, Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի, Uncategorized

#5 (8 – րդ դաս․ )

  1. Արմենը պիցան ուտում է 5 րոպեում, Աննան՝ 20, իսկ իրենց պապիկը` 60 րոպեում:  Քանի՞ վայրկյանում բոլորը միասին կուտեն պիցան:

5124

60 րոպեում

2. Երեք կանայք իրենց տարիքը չեն ցանկանում ասել, իրանք միայն խոստովանում են որ Աննայի , Բելինդայի և Քրիստինայի տարիքների գումարը 105 է, իսկ Դեիսիի, Բելինդայի և Քրիստինայի տարիքների գումարը՝ 89:  Ի՞նչ կարող ես հստակ պնդել իրենց տարիքների մասին:

5124

3. Քանի՞ կարմիր եռանկյունի է պետք սեղանը լցնելու համար:

5124

12 եռանկյուն

4. Հաշվի՛ր

1-2+3-4+5-6+…-2016+2017 = ?

5. Քանի՞ տառ կա չինական այբուբենում

5124

Չինական այբուբենը չունի տառեր։ Նրանք ունեն միայն հերոգլիֆներ։

6. Բիզնես հանդիպման ժամանակ ամեն մարդ բարևում է 7 մարդու:  Եթե  56 ձեռքսեղմում է եղել, ապա քանի՞ մարդ կար հանդպմանը:                                                                                        5124

 

7. 7x7x7 չափսերով կարմիր ներկված խորանարդը մասնատել են 1x1x1 չափսերով խորանարդների:  Խորանարդներից քանի՞սը ներկված չեն լինի:

5124

125 հատը

8. Հաշվիր նշված անկյունը:  Պատկերում կանոնավոր վեցանկյուն է:

5124

Անկյունները 120 աստիճան են, հետևաբար այդ անկյունը 60 աստիճան է։

9. Անգլերեն լեզվով հանելուկներ

What is greater than God,
more evil than the devil,
the poor have it,
the rich need it,
and if you eat it, you’ll die?

Ոչինչը

What can travel around the world while staying in a corner?

Նամականիշը

Posted in Մաթեմատիկա առանց բանաձևերի, Uncategorized

Մաթեմ 01.03.2018

1) Նավակի արագությունը գետի հոսանքի ուղղությամբ հավասար է

12 կմ/ժ-ի, իսկ հակառակ ուղղությամբ՝ 8 կմ/ժ-ի։ Գտե՛ք գետի

հոսանքի և նավակի արագությունները:

Գետի արագությունը- 10 կմ/ժ

Նավակի արագությունը- 2 կմ/ժ

 

2) Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե

մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին

500.2=1000

1000+500=1500

 

3) Գործարանի երեք արտադրամասերում աշխատում են 900

բանվորներ։ Առաջին արտադրամասում բանվորների քանակը 3

անգամ մեծ է, քան երկրորդում, իսկ երրորդում 150-ով փոքր է,

քան առաջինում։ Քանի՞ բանվոր է աշխատում ամեն մի արտադրամասում:

1.3x

2.x

3.3x-150

 

 

 

4) Առաջադրանքի համաձայն՝ բանվորների բրիգադը պետք է որոշ

քանակությամբ մանրակներ պատրաստեր 12 օրում։ Սակայն

բրիգադը, օրական պատրաստելով 60 մանրակ, առաջադրանքը

կատարեց 8 օրում։ Օրական քանի՞ մանրակ պիտի պատրաստեր

բրիգադը՝ առաջադրանքի համաձայն: