Posted in Տեխնոլոգիա, Uncategorized

Վարդատունկ

Տեխնոլոգիա առարկայի ընթացքում մենք իրականացրել ենք <<Վարդատունկ>> նախագիծը: Ես նույպես մասնակցել եմ այդ նախագծին: Սկզբում մենք ընտրել ենք տարածք, հետո մաքրել, փխրեցրել, չափել և փորել ենք հողը: Այնքան ենք փոսերը փորել, որ վարդի արմատները  հանգիստ տեղ անեն այդ ակոսների մեջ:

Տեսանյութը տես` այստեղ

Posted in Տեխնոլոգիա

Սև հաղարջի պտղատու այգիներ

Տեխնոլոգիաիայի  դաս շրջանակներում ընկեր Մարալի հետ մասնակցել ենք << Սև հաղարջի պտղատու այգիներ>> նախագծի նախագծի աշխատանքներին:

Մենք նաև ծանոթացել ենք այգեգործական գործիքներին` բահ, փոցխ, այգեգործական մկրատ, այգեգործական սայլակ: ՄԵնք տարացքը նախապատաստել ենք, որպեսզի տնկենք սև հաղարջ:Մենք պոկում էինք չորոցած բույսերը և մաքում էինք տարացքը` չորոցած բույսերը պոկելով և տարացը մաքրելով: