Posted in English 2019-2020, Uncategorized

English idioms with animal names

The elephant in the room – a big problem in the family about which the family members do not want to speak.
One trick pony – when a person does well only one thing or has only one ability.
The lion’s share – առյուծի բաժինը – is the biggest part or portion
Hold your horses – Do not hurry
Let the cat out of the bag – reveal the secret – Գաղտնիքը բացահայտել
Go to the dogs – to go bad, become poor quality վատանալ, փչանալ
Let sleeping dogs lie – Do not remember something bad which was in the past
Like a fish out of water – to feel very uncomfortable
Wouldn’t hurt a fly – describes a very peaceful and kind person
Ants in your pants – when someone is very restless and can’t sit or stand still because he is very excited
Quit cold turkey – stop doing something
Black sheep in the family – someone who is always causing trouble in the family
Pig-headed – Describing a stupid person (հայերենում ասում են «էշի գլուխ»)
Open a can of worms – cause new problems (որդերի տուփը բացել)
Wild goose chase – chase (հետապնդել ) something which is very difficult to catch

Posted in Գրականություն 2019-2020, Uncategorized

Մուշի Սուրբ Մարինե եկեղեցի

Սուրբ Մարինե եկեղեցին Մուշ քաղաքի ութ եկեղեցիներից էր։ Համարվում էր ողջ Տարոնի ամենագեղեցիկ եկեղեցին, որին երբեմն անվանում էին Կաթողիկե։

1915թ. Սուրբ Մարինե եկեղեցին թուրքերը վերածել են բանտի՝ հայ ֆիդայիններին ձերբակալելով և նետելով նրանց այնտեղ: Հետագայում եկեղեցին և շրջակա տարածքը դարձրել են աղբատեղի:

mushi-s-marine

Մուշի պատմական հայկական Սուրբ Մարինե եկեղեցին ոչնչանալու եզրին է: Մուշի հին թաղամասերից` Սուրբ Մարինե կամ Հայկական թաղամասում (այժմ` Քալե-Բերդի թաղ) գտնվող եկեղեցու մեծ մասը քանդված է, իսկ տանիքը գոյություն չունի: Չնայած այս ամենին՝ գանձագողերը եկեղեցու պատերը շարունակում են փորել ոսկի գտնելու մոլուցքով:

Սուրբ Մարինե եկեղեցին և շրջակայքում գտնվող հին տները 2012թ. հոկտեմբերի 21-ին Թուրքիայի նախարարների խորհրդի որոշմամբ ներառվել էին «քաղաքաշինության» ծրագրում: 2013-ին մեկնարկեց քաղաքաշինության ծրագիրը, որը ենթադրում էր, որ հայկական թաղամասի հին տները և եկեղեցին պետք է քանդվեին ու դրանց տեղում կառուցվեին բազմաբնակարան շենքեր:

Без названия

Թաղամասի բնակիչների մի մասի հետ Մուշի քաղաքապետարանը կարողացել էր համաձայնություն ձեռք բերել, իսկ մյուս բնակիչների բացասական արձագանքի պատճառով խնդիրը փորձել  էր լուծել տները հանրային գերակա շահ ճանաչելու ճանապարհով: Արդյունքում դատարանը հին տների նկատմամբ ճանաչեց հանրային գերակա շահ ու դրանք քանդվեցին պետության կողմից, սակայն եկեղեցին հնարավոր եղավ փրկել:

 

Աղբյուրներ՝

Մուշի պատմական Սուրբ Մարինե եկեղեցին ոչնչացման եզրին է

 

 

 

 

Posted in English 2019-2020, Uncategorized

English homework 17.12.2019

Ex.1

b) Doctors are treating the troubled film star for ‘exhaustion’ at Meadows
Rehabilitation Centre in Arizona.
c) The record company has released the singer’s long-awaited album to rave reviews.
d) Kidnappers released the hostages last night and they are on their way home to their
relieved families.
e) The central bank will reduce interest rates by 1% before the end of the year
according to most financial observers.
f) People have accused the fashion industry of encouraging young girls to go on
starvation diets.

b) The troubled film star is being treated for “exhaustion” at Meadows Rehabilitation Centre in Arizona. Ուժասպառ եղած կինոաստղին բուժում են Արիզոնայի վերականգնողական կենտրոնում:
c) The singer’s long-awaited album has been released to rave reviews. Երգչի երկար սպասված ալբոմը թողարկվել է
d) The hostages were released last night and they are on their way home to their relieved families. Պատանդներին երեկ երեկոյան բաց թողեցին և հիմա նրանք իրենց տան ճանապարհին են:
e) Interest rates will be reduced by 1% before the end of the year according to most financial observers. Ավանդների տոկոսադրույքները կրճատվելու են 1%-ով մինչև տարվա վերջը ըստ ֆինանսական վերլուծաբանների:
f) The fashion industry has been accused of encouraging young girls to go on starvation diet. Նորաձևության ինդուստրիան մեղադրվել է աղջիկներին սովամահության դիետայի դրդելու համար:

Ex.2

Actually, Anyway, let, news, pleased, apparently, forward, touch, Well, Apart, sorry, getting, heard
Congratulationsl
.” .” “. -” .. – . – ” .._._. _._. ” ..- .. – .
– .” —
Thanks for your email. It was (1) great to hear from you. I’m (2) sorry I haven’t
replied sooner, but work’s been really stressful. More about that in a minute. But first,
I was really (3) pleased to hear about your promotion. You deserve it – you’ve worked
so hard at that job. (4)Well done! I wish you were still living in Berlin, so we could I
go out and celebrate.
Anyway, back to my stressful job! (5) Actually, it’s much better since my boss retired.
I think I told you about her. She was a real bully. Apparently, she was unhappy in her
private life, but that’s no reason to be horrible at work. The good (6) news is that
we’ve got a new boss, and he’s quite young and dynamic. He’s already made a few
changes, and the best thing is that he wants me to travel more, so I’ll be able to see
all my friends back home more often.
Talking of friends, have you (7) heard about Anna and Giorgio? They’ve split up! I’ve
no idea why, but (8) apparently, Giorgio’s gone back to Italy, and Anna’s refusing to talk to
anybody about it. Please (9) let me know if you hear any more about it.
(10)Apart from that, everything’s fine here in Berlin. It’s getting quite hot, and I’m
looking (11) forward to going on holiday in August. What are your holiday plans?
(12)Anyway, I’d better get on with my work now, but be in (13)touch soon and tell
me how you’re (14) getting on.
Lots of love,
Pia

Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

ՀՀ ռելիեֆը

Հայաստանը գտնվում է Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսարևելյան մասում և զբաղեցնում է Կուրի և Արաքսի գետերի միջև ընկած տարածքի մեծ մասը: Այն զբաղեցնում է 29 740 կմ² տարածք, ընկած է 38°50°-41°18° հյուսիսային լայնության և 43°27°-46°37° արևելյան երկարության միջև: Ամենաերկար ձգվածությունը հյուսիս-արևմուտքից դեպի հարավ-արևելք կազմում է 360 կմ, իսկ արևմուտքից արևելք՝ 200 կմ։ Հանրապետությունը ուղիղ գծով Կասպից ծովից գտնվում է 200 կմ, Սև ծովից՝ 160 կմ, իսկ Պարսից ծոցից՝ 960 կմ հեռավորության վրա։ Հարևան երկրների հետ ՀՀ պետական սահմանի երկարությունը կազմում է մոտ 1448 կմ: Հյուսիսում սահմանակից է Վրաստանին, հյուսիս-արևելքից, արևելքից և հարավ-արևմուտքից սահմանակից է Ադրբեջանին, հարավից՝ Իրանին, իսկ արևմուտքից սահմանակից է Թուրքիային։

Հայաստանի տարածքը կազմում է Հայկական լեռնաշխարհի միայն մի փոքր մասը (ընդամենը 10 %), ունի երկրաբանական բարդ կառուցվածք և բազմազան ռելիեֆ։ Հայաստանը տիպիկ լեռնային երկիր է. ամենացածր կետը հյուսիսում է՝ Դեբեդի կիրճում (ծովի մակարդակից 375 մետր բարձրություն), իսկ ամենաբարձր կետը Արագածի հյուսիսային գագաթն է (4090 մետր)։ Հարաբերական բարձրությունները տատանվում են 1500-2000 մետրից մինչև 3700 մետր, ծովի մակարդակից միջին բարձր բարձրությունը 1850 մետր է։

Հայաստանի հարթավայրերի ընդհանուր տարածքը կազմում է 4720 կմ² կամ նրա տարածքի՝ 15,5 %-ը։

Հանրապետության տարածքի 39 %-ը գտնվում է ծովի մակարդակից 2100 մետր բարձրության վրա, որտեղ բնակչության համար անբարենպաստ կենսապայմաններ կան։

Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

ՀՀ գետային ցանցը

Հայաստանը համեմատաբար հարուստ է ջրային պաշարներով։ Այստեղ կան մոտ 9480 գետեր, որոնցից 379-ը ունեն 10 կմ-ից ավել երկարություն, և 100-ից ավել լճեր, որոնց մի մասը չորանում է ամռանը։ Դարեր շարունակ Հայաստանը կոչվել է «գետերի և լճերի երկիր»։ Երկրի տարածքի 4,7%-ը կազմում է ջուրը։

300px-Rivers_of_Armenia_and_Artsakh

Հայաստանի մակերեսային ջրերի տարածքը կազմում է 7.7 միլիարդ մ2, ինչպես նաև 940 մ2 սահմանային ջրերը։

ՀՀ գետերը պատկանում են Արաքսի (ՀՀ տարածքի 76,4 %-ը) և Կուրի (23,6 %-ը) ավազաններին։ Հանրապետությունում կա 9480 գետ և գետակ, որից 9100-ը՝ մինչև 10 կմ, 318-ը՝ 10-25 կմ, 57-ը՝ 26_100 կմ, 5-ը (Արաքս, Ախուրյան, Դեբեդ, Հրազդան, Որոտան)՝ մինչև 200 կմ երկարությամբ։ Գետային ցանցի միջին խտությունը 0,31 կմ/կմ 2 է։ Ջրագր․ ցանցն առավել խիտ է ծալքաբեկորային լեռների շրջանում, նոսր՝ հրաբխ բարձրավանդակում։ Գետերի սնումը խառն է՝ ստորգետնյա, հալոցքային և անձրևային

Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

ՀՀ կլիման

Հայաստանի Հանրապետությունն ընկած է մերձարևադարձային գոտու հյուսիսային մասում։ Այստեղ արևը կեսօրին հորիզոնի նկատմամբ ունի համեմատաբար բարձր դիրք։ Այդ պատճառով տարվա ընթացքում ճառագայթային էներգիան (ռադիացիան) բավականին մեծ է։ Մեծ է նաև արևափայլի տևողությունը, որը Արարատյան դաշտում և Սևանի ավազանում տարեկան հասնում է 2700 ժամի:

Ցուրտ լեռնայինից մինչև չոր մերձարևադարձային

Շնորհիվ բարձրության մեծ տարբերությունների և լեռնային ռելիեֆի բազմազանության, Հայաստանի Հանրապետությունում առկա են կլիմայական համարյա այն բոլոր տիպերը, որոնք հատուկ են նախկին ԽՍՀՄ-ի ամբողջ տարածքին, սկսած ցուրտ լեռնայինից մինչև չոր մերձարևադարձայինը։

<img class="i-amphtml-intrinsic-sizer" style="max-width: 100%; display: block !important;" role="presentation" src="data:;base64,” alt=”” aria-hidden=”true” />

Հայաստանի Հանրապետությունը գտնվում է ծովերից ու օվկիանոսներից բավական հեռու, ուստի և փոքր է նրանց բարերար ազդեցությունը։ Սակայն նա գտնվում է աշխարհագրական այն լայնությունների տակ, որտեղ տիրապետում են արևմտյան օդային զանգվածները։ Դրանք անցնելով Ատլանտյան օվկիանոսով և Միջերկրական ծովով, իրենց հետ բերում են մեծ քանակությամբ խոնավություն։ Բայց մինչև Հայաստանի Հանրապետություն ներթափանցելը, այդ խոնավության մի մասը թափվում է հանդիպակաց լեռներին, գերազանցապես արևմտյան լանջերին, և մեծ մասամբ բեռնաթափված մուտք գործում Հայաստանի Հանրապետություն։ Այդ պատճառով տարեկան տեղումների քանակը Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես քիչ է։

Սև և Կասպից ծովերի ազդեցությունը

Հայաստանի Հանրապետության կլիմայի վրա մասամբ դրական ազդեցություն են թողնում նաև Սև և Կասպից ծովերը, հյուսիսային շրջանները հիմնականում գտնվում են Սև ծովի, իսկ հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջանները՝ Կասպից ծովի ազդեցության ներքո։ Բայց այդ ազդեցությունը ևս երկրի ներքին ընդարձակ գոգավորություններում մեծ չէ, քանի որ նրանք սահմանափակված են բարձր լեռներով, որոնք խանգարում են խոնավ օդային զանգվածների ներթափանցմանը

Posted in Աշխարհագրություն, Uncategorized

ՀՀ լանդշաֆտային գոտիները

Չոր խիստ ցամաքային — հանդիպում են սողուններ և չորադիմացկուն բույսերղց

Չոր ցամաքային — հանդիպում են սողուններ, միջատներ և չորադիմացկուն բույսեր: Օրինակ՝ մասրենի:

Չափավոր ցամաքային — հանդիպում են կրծողներ, խլուրդներ,  կարճակյաց և չորասեր բույսեր:

Չոր մերձարևադարձային — հանդիպում են միջին չափերի գիշատիչներ, վարազներ և փշատերև ծառեր:

Բարեխառն լեռնային — հանդիպում են ցրտադիմացկուն բույսեր:

Ձյունամերձ — Ձյունամերձ լանդշաֆտները տարածվում են բարձր լեռների գագաթային մասերում՝ 3500 մ․-ից վեր․ Արագած, Կապուտջուղ և այլն․․․ Այտեղ տիրապետող են մերկ ժայռերը, ձյան բծերն ու եռանդուն սառնամանիքային հողմահարումը։ Բուսածածկույթ չի գոյանում։ Ամենուրեք քարացրոններ են, ավազ ու պարզագույն հողեր։

Մերձալպյան և ալպյան — Մերձալպյան և ալպյան լանդշաֆտները հանրապետության հյուսիսում սկսվում են 1900-2000 մ, իսկ հարավում՝ 2400մ բարձրություններից։ Դրանք ձևավորվել են ցածր ջերմաստիճանների և համեմատաբար առատ խոնավության պայմաններում։ Այս գոտում շուրջ կես տարի ձմեռ է, իսկ ամառը կարճէ ու զով։ Բարձր է Արեգակի ճառագայթային էներգիայինինտեսիվությունը, ինչը նպաստում է ցերեկվա ընթացքում գետնի արագ և ուժեղ տաքացմանը։

Լեռնաանտառային —

Լեռնատափաստային —

Չոր լեռնատափաստային —

Անապատակիսաանապատային —

Posted in Քիմիա 2019-2020, Uncategorized

Քիմիա. նախագիծ

2. Նախագծի  անվանումը՝ <<Հիմքեր, բանաձևերի կազմումը, անվանումը,              դասակագումը: Երկդիմի  հիդրօքսիդներ  և                                                                  օքսիդներ>>:                                                                                               Գործնական  աշխատանք  6. Հիմքերի   քիմիական հատկությունները (հայտանյութերի գույնի փոփոխությունը  հիմնային միջավայրում, հիմքերի  փոխազդեցությունը  թթուների  հետ՝ չեզոքացման  ռեակցիա, ալկալիներից՝ նատրիումի  հիդրօքսիդի, անլուծելի  հիմքի՝ պղնձի (II) հիդրօքսիդի  և  երկդիմի  հիդրօքսիդի՝ ալյումինի  հիդրօքսիդի  ստացումը  և հատկությունների  ուսումնասիրությունը:

Առաջադրանքներ.

  • գրեք  կատարած  լաբորատոր  փորձերի ռեակցիաների մոլեկուլային,լրիվ և կրճատ իոնային  հավասարումները
  • դասագրքից  սովորեք  24-27  և  29-31  էջերը
  • կատարեք  27-28 և  31-32  էջերի վարժությունները:
Posted in Քիմիա 2019-2020, Uncategorized

Թեման՝<>

  • 9-րդ  դաս. Փորձարարականհաշվարկային  լաբորատոր  փորձեր    առաջադրանքներ`

Թեման՝<<Աղեր>>

Փորձ  1.   Ցինկի  քլորիդի (կամ  սուլֆատի) ստացումը` տեղակալման  ռեակցիայի   օգնությամբ` ցինկի  և  աղաթթվի  (կամ  նոսր  ծծմբական  թթվի)   փոխազդեցությամբ: Գրեք  Ձեր  կողմից  իրականացրած  ռեակցիայի  հավասարումը  և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի  զանգվածը (գ), եթե  փորձի  համար  վերցրել  եք  6,5 գ  մետաղ:

Փորձ  2.   Իրականացրեք   չեզոքացման  ռեակցիա   նատրիումի  հիդրօքսիդի  և  աղաթթվի  միջև: Գրեք  համապատասխան  ռեակցիայի  հավասարումը և  որոշեք  ռեակցիայի  հետևանքով  ստացված  աղի  զանգվածը (գ), եթե փորձի  համար  օգտագործել  եք  նատրիումի  հիդրօքսիդի  10 գ  10%-անոց լուծույթ:

Փորձ  3.    Իրականացրեք   փոխանակման   ռեակցիա   նատրիումի  հիդրոկարբոնատի  և  աղաթթվի  միջև: Գրեք  ընթացող  ռեակցիայի  հավասարումը   և  հաշվեք   ռեակցիան  իրականացնելու  համար   նատրիումի  հիդրոկարբոնատի զանգվածը, որպեսզի  ռեակցիայի  հետևանքով  անջատվի  0,05  մոլ   ածխաթթու  գազ:

Արդյունքը՝ սովորողները կիմանան <<Աղերի դասակարգումը, ստացման  եղանակները, քիմիական  հատկությունները>>  և կգրեն   իրականացրած ռեակցիաների  հավասարումները կկատարեն  հաշվարկները:

Posted in English 2019-2020, Uncategorized

Essay – “How are you going to celebrate New Year”?

This new year will be very special for me. This year I’ve decided to keep a dream, write it on a sheet of paper, go out into the yard on New Year’s Eve and burn it like fireworks.

02174815-hong-kong-tatler-new-years-eve-2020-dining-parties_cover_2000x1336
This year is also special because my little brother will understand what a Christmas tree is, what a New Year is, and that’s great.
But there are things that always remain the same. For example foods, drinks, etc. …
But we must always find something positive in everything. I am trying my best to make this new year special.